SharePoint risinājumu izstrāde

Izmantojot MS SharePoint platformu, iespējams izveidot visdažādākos risinājumus, kuri apmierinās tieši Jūsu biznesa vajadzības un prasības. Mēs piedāvājam izstrādāt un ieviest risinājumus, kuri atvieglos darbu ar:
  • dokumentu apriti;
  • uzņēmuma iekšējiem procesiem.

Uzzināt vairāk
SharePoint Devices

​​E-pakalpojumu vietne​

Risinājums E-pakalpojumu vietne sniedz iespējas elektroniskā veidā pieteikt un apstrādāt dažāda veida pieteikumus. Uzņēmumam tas sniedz iespēju ieekonomēt laiku, samazināt izmaksas un optimizēt saskaņošanas un apstrādes procesā iesaistīto darbinieku resursus.

Pieteikumu veidi, kurus var iesniegt un apstrādāt elektroniskā veidā E-pakalpojumu vietnē:

  • saimniecības un kancelejas preču pasūtīšana;
  • atvaļinājumu un komandējumu pieteikumu reģistrēšana;
  • mēbeļu (piemēram, krēslu, galdu) iegādes pieprasījumu izveidošana;
  • datortehnikas iegādes pieprasījumu apstrāde;
  • pieprasīt piekļuves iekšējiem e-resursiem (piemēram, e-pasta izveidošana, domēna lietotāja izveidošana, u.c.)​