SharePoint risinājumu izstrāde

Izmantojot MS SharePoint platformu, iespējams izveidot visdažādākos risinājumus, kuri apmierinās tieši Jūsu biznesa vajadzības un prasības. Mēs piedāvājam izstrādāt un ieviest risinājumus, kuri atvieglos darbu ar:
 • dokumentu apriti;
 • uzņēmuma iekšējiem procesiem.

Uzzināt vairāk
SharePoint Devices
​​Kvalitātes vadības sistēma

Uzņēmējdarbībā, vai tā būtu pakalpojumu sniegšana, pārdošana vai ražošana, viens no galvenajiem kritērijiem būs kvalitāte.

Kvalitatīvus produktus un pakalpojumus iespējams sniegt tikai tajā gadījumā, ja arī pašā uzņēmumā procesi, procedūras un iekšējie noteikumi ir sakārtoti un darbiniekiem skaidri zināmi un izprotami.​​

Ieviešot kvalitātes vadības risinājumu Jūs iegūsiet:

 • vienotu vidi visu uzņēmuma kvalitātes nodrošināšanai paredzēto dokumentu glabāšanai;
 • darbiniekiem būs brīvi pieejama un ātri atrodama jebkura informācija par uzņēmuma procesiem, procedūrām, iekšējiem noteikumiem un citiem ar kvalitāti saistītiem jautājumiem;
 • centralizētu vidi dokumentu sagatavošanai, izskatīšanai un apstiprināšanai;
 • iespēju sertificēties Starptautiskajam standartam LVS EN ISO 9001:2008 (kvalitātes vadības sistēma) un Standartam OHSAS 18001:2007 (Aroda veselības un darba drošības vadības sistēma).​

Mēs piedāvājam risinājumu, ar kura palīdzību Jūs varēsiet:

 • iegūt vienotu vidi  iekšējo normatīvo dokumentu glabāšanai;
 • izveidot procesu un ar tiem saistīto dokumentu krātuvi;
 • procesu vizualizācijas iespējas (integrācija ar MS Visio);
 • realizēt dokumentu saskaņošanu un apstiprināšanu sistēmā;
 • centralizēti informēt darbiniekus par jauniem un/vai labotiem dokumentiem;
 • vienotā vidē pārraudzīt, vai visi darbinieki iepazinušies ar dokumentiem;
 • definēt atšķirīgas pieejas līmeņus dažādām dokumentu grupām;
 • biežāk izmantoto vai aktualizējamo dokumentu sagatavošanai izmantot dokumentu sagataves.​
 ​

​​​Iekšējie normatīvie dokumenti un procesi​

Risinājumā iespējams reģistrēt dokumentus un sasaistīt tos ar izveidotām procesa shēmām, tādā veidā sniedzot iespēju darbiniekiem ātri un ērti atrast tieši tos dokumentus, kuri nepieciešami.​

Piemēram, darbinieks var pārskatīt visu procesa shēmu kopumā, kā tieši viņš mijiedarbojas ar saviem kolēģiem, tomēr piekļūt varētu tikai tiem dokumentiem, kuri attiecas tieši uz viņu.​
 

Centralizēta darbinieku informēšana​​​

Ja arī Jūs vēlaties zināt, vai visi darbinieki iepazinušies ar jaunumiem iekšējos normatīvajos dokumentos, tad šī funkcija būs risinājums.

Ar tās palīdzību sistēma apziņo iesaistītos darbiniekus par jaunumiem, tiklīdz darbinieks atzīmē, ka ar dokumentu iepazinies, sistēma fiksē šo faktu, savukārt, atbildīgajiem darbiniekiem tiek sniegta iespēja pārskatīt šos sarakstus.

Iespējams uzstādīt atgādinājumu izsūtīšanu, lai savlaicīgi atgādinātu darbiniekiem par jaunumiem un izmaiņām dokumentos.​​​​​​​