SharePoint risinājumu izstrāde

Izmantojot MS SharePoint platformu, iespējams izveidot visdažādākos risinājumus, kuri apmierinās tieši Jūsu biznesa vajadzības un prasības. Mēs piedāvājam izstrādāt un ieviest risinājumus, kuri atvieglos darbu ar:
  • dokumentu apriti;
  • uzņēmuma iekšējiem procesiem.

Uzzināt vairāk
SharePoint Devices

​Līgumu vadības risinājums

​​Mūsdienās uzņēmumi strādā ar dažāda veida līgumiem, sniedzot un/vai saņemot dažāda veida pakalpojumus un produktus, un šie dokumenti (līgumi) veido nelielu daļu no visiem uzņēmuma dokumentiem – tie ir līgumi, to pielikumi, papildus vienošanās, protokoli, rēķini, akti un citi ar līgumiem saistītie dokumenti, tomēr to korekta un ērta pārvaldība ir svarīga jebkura uzņēmuma darbības nodrošināšanai.

Ir ļoti svarīgi automatizēt darbu ar līgumu dokumentiem. Automatizācija samazina tādus riskus, kuri saistīti ar līguma saistību izpildes kavēšanu, atslogo iesaistītos darbiniekus, sniedzot iespēju ātri un ērti pārvaldīt visu informāciju, kura saistīta ar līguma priekšmetu un termiņu kontroli, nodrošina finansiālu stabilitāti.​

Tāpēc mēs piedāvājam risinājumu, kurš pārklāj visus līguma vadības etapus – sākot ar līgumu sagatavošanu, to saskaņošanu, beidzot ar tā izpildes kontroli.​

Ieviešot risinājumu, jūs iegūsiet:

  • ātrāku un ērtāku līgumu izveidošanas un saskaņošanas vidi;
  • centralizētu līgumu reģistru;
  • visu līguma dokumentu glabāšanu, saskaņā ar jūsu noteiktajām pieejas tiesībām;
  • operatīvu līgumu meklēšanas rīku, pēc dokumenta rekvizītiem vai teksta daļas;
  • dokumentu komplektu veidošana;
  • dažāda veida pārskatu veidošana līgumu reģistra ietvaros;
  • iespēju sasaistīt līgumu un citus dokumentus.​
 

Ātra un ērta līgumu veidošana​

​Dažos uzņēmumos liela daļa līgumu ir tipveidīgi un tos iespējams veidot no iepriekš sagatavotām un saskaņotām sagatavēm.

Uzturot sagataves sistēmā, gala lietotājiem vienmēr būs aktuālā līguma sagataves versija, kas sniedz iespēju šādu līgumu ātrāk saskaņot uzņēmuma iekšienē.​​​

Vienkāršs un pārskatāms līguma saskaņošanas process

Līgumu saskaņošanas process var būt garš un sarežģīts, tajā var būt iesaistīti daudzi cilvēki, ar kuriem nepieciešams iegūt saskaņojumu. Tā kā līgumu saskaņotāji parasti ir vidējā vai augstākā līmeņa vadītāji, kuru darba ritms ir saspringts un darba dienas izplānotas pa minūtēm, tad šāds process var aizņemt daudz laika, kas savukārt noved pie līguma noslēgšanas termiņa kavēšanas.

Saskaņošanas process sistēmā dod iespēju visiem iesaistītajiem darbiniekiem neatkarīgi no ​atrašanās vietas operatīvi apstiprināt un saskaņot līgumu. Šāda līguma saskaņošana ir atsekojama un pārskatāma atbildīgajiem darbiniekiem.

 

Līgumu reģistrēšana

Līgumu reģistrēšana, numura piešķiršana tiek realizēta pēc saskaņošanas procesa pabeigšanas, pirms līguma drukāšanas un faktiskās tā parakstīšanas.

Līgumu numurs tiek piešķirts pēc sistēmā definētiem kritērijiem. Numurs var saturēt dažāda veida informāciju, piemēram, struktūrvienību kodu, gadu, mēnesi, datumu, kārtas skaitļus un citas vērtības. Pēc nepieciešamības, iespējams izmantot līgumu starpversijas ar speciāli šādiem mērķiem paredzētiem starpversiju numuriem.​​​

 

Bizness-efektivitāte

Ieviešot Līgumu vadības risinājumu samazinās riski, kuri saistīti ar dokumentu saskaņošanas termiņu ievērošanu un līguma saistību savlaicīgu izpildi.​​​​​